top of page

Els ingressos de Somara provenen principalment dels esdeveniments i projectes solidaris que organitzem (un 67% del total d'ingressos), que fins ara han sigut les activitats de lleure que fem a Catalunya i el projecte Som Valors. També rebem aportacions mensuals per part dels socis i sòcies (9%), així com subvencions (17%) i contribucions voluntàries tant de particulars (5%) com d'empreses col·laboradores (2%).

ingressos18-19.jpg

La majoria del pressupost va destinat als projectes (un 52% del total de despeses), cada un amb la quantitat que requereix pel que fa a les despeses de gestió, administratives i de material. Els dos projectes que generen més despeses són el Som Valors (un 42,95% del total de despeses dels projectes) i el Kilingbaya, en el qual hem invertit aquest últim any i ha passat de generar un 17% a un 43,10% de despeses, seguits per les Jornades Montsacopa (8,40%) i el Moyong (5,55%).

Pel que fa a gastos administratius (28%), es tracta dels gastos bancaris, els tràmits a la Generalitat i l'assegurança pels voluntaris i infants, la quan n'és la principal partida i puja a més de mil euros anuals. Somara també compta amb una assessoria de Suport Associatiu (4%) que ens ajuda a solucionar dubtes i consultes legals que ha de complir una associació.
El material pels cooperants (11%) és tot aquell que entreguem generalment als voluntaris i voluntàries de Somara, com per exemple, les samarretes, els desplaçaments i les dietes.
Finalment, la partida de comunicació i màrqueting (5%) consta del manteniment de la pàgina web, domini i hosting, així com material gràfic i corporatiu com lones, cartells i impressions.
despeses18-19.jpg
COMETES.png
COMETES.png

Accedeix a les memòries anuals de Somara, on hi trobaràs un resum dels projectes que hem realitzat, les col·laboracions, els objectius complerts i els comptes de l'associació:

bottom of page