top of page
  • Foto del escritorSomara Associació

Nou projecte Kilingbaya

Actualizado: 8 feb 2019


Kilingbaya, és una paraula en “Mandinka”, dialecte majoritari a Gàmbia, que significa compartir objectius i caminar units per aconseguir-los. Des d’un principi ho teníem clar: una persona sola pot caminar més ràpid, però si va acompanyada segur que arribarà més lluny.


Arribem a Gàmbia a l’agost, mig desubicats i sobrepassats per la exhausta quantitat de necessitats que apreciem als carrers, a les escoles, als orfenats i a tot arreu on anem. Se’ns fa complicat centrar-nos i focalitzar-nos en què podem fer, en com podem ser més útils en una societat tant diferent i desigual en comparació a la nostra.


El primer pas va ser focalitzar-nos en les edats en què s’especialitza l’associació: infants i adolescents. «Detectem vàries problemàtiques com la desigualtat de gènere, la falta d’inclusió, carència d’habilitats socials, desconeixença d’hàbits saludables, valors i principis no desenvolupats o conductes agressives constants. Partint d’aquestes característiques ens centrem en fer un anàlisi sobre l’àmbit de l’educació en el lleure i l’esport en etapa infantil i adolescent» ens explica en Lluc, president de l’associació i actual cooperant resident a Gàmbia. «A més, s’aprecia que l’educació en el lleure és pràcticament inexistent, tant en horari escolar com extraescolar, i pel que fa a l’esport base també es conclou que no hi ha una oportunitat pels infants i adolescents durant les tardes i els cap de setmanes».


A partir d’aquí va néixer el projecte Kilingbaya. La intenció és fomentar l’educació a través del joc i l’esport, treballant des de la formació. A través de seminaris formatius i pràctiques amb professionals de l’àmbit se’ls transmet eines i estratègies perquè s’apoderin així desenvolupant el projecte.


S’està treballant des de dos vessants: l'educació formal i l'educació extraescolar. L'educació formal la portem a terme al poblat de Tujereng, a l’Escola Fandema (Mbolo Associacion), on hi treballem vàries línies, entre elles les classes d'educació física amb infants i joves d'entre 4 i 17 anys, la formació pràctica i teòrica a les professores del centre, i el projecte reciclatge en connexió amb l'escola de Santa Pau.


La Raquel, també cooperant resident a Gàmbia, ens explica: «Setmanalment fem formació pràctica en com educar a través del joc, de l’esport i activitats del lleure al professorat del centre educatiu. Des de la primera reunió amb Mbolo Association que vam poder percebre que compartim una mateixa filosofia i ideologia en termes educatius, confiem amb el potencial joc per educar paral·lelament de les classes teòriques».


La línia d'educació extraescolar del projecte Kilingbaya s'està portant a terme a la comunitat de Sifoe, ja que l’estudi previ va permetre veure que hi ha una motivació especial per part de la població per tirar endavant una oportunitat d’extraescolars esportius pels infants i adolescents. «Col·laborant amb el Comitè Esportiu i l’Ajuntament es va començar fent un seminari formatiu a tots aquells entrenadors interessats de la població, seguidament hem consolidats vuit equips de jugadors menors de 15 anys i hem començat una lliga setmanal» diu en Lluc. També s’està donant suport formatiu i material a l’equip sènior femení i s’ha creat un equip femení per nenes entre 8 i 12 anys.


Una segona línia de l'educació extraescolar la portem a terme juntament amb la ONG local "Daughters of Gambia" i Primary School, i es tracta d'un programa d'extraescolars esportives per un grup de 26 nenes d'entre 8 i 12 anys. L'objectiu és donar l'oportunitat de gaudir del seu dret a jugar mentre aprenen valors i habilitats socials que seran clau pel seu desenvolupament.


En resum, el projecte pretén donar suport a la infància i el jovent dels col·lectius més vulnerables mitjançant l’esport i l’educació en valors, amb la finalitat de contribuir a una societat més igualitària, solidària i inclusiva. Es tracta d’activar la societat a través dels infants amb l’esport, concretament el futbol, ja que formar part d’un grup facilita el retorn a la comunitat.Kilingbaya; compartim objectius, caminem junts.


Yorumlar


bottom of page